Infine

Infinen perustajatiimillä on pitkä kokemus kannattavan vastuullisuuden rakentamisesta, partneroinnista sekä yhteisluomisesta. Infinellä on osaava kumppaniverkosto sekä teknologian ja digitalisoinnin että vastuullisuuden ja kestävyyden alueilla.

Kantavat periaatteet ovat:

  • vastuullinen ja kestävä toimija voittaa asiakkaat ja parhaat työntekijät 
  • yhteistyö yritysten, järjestöjen ja akatemian välillä tuo tulosta tehokkaammin kuin itse tekeminen (jos se tehdään oikein)
  • kehitys tulee aina tehdä toistettavaan muotoon, pilotointiakin voi tehdä tehokkaasti
  • aiemmin tehty työ käytetään aina täysimääräisesti hyväksi

Meille kannattaa soittaa, jos haluat, että hommat hoidetaan osaavien ihmisten toimesta. Emme tule paikalle valmiiden konseptien kanssa, vaan teemme puolestasi tai kanssasi, mitä menestykseen tarvitaan.

Tiina Saukko, tiina@infine.fi, puh. +358 40 509 5909

TiInfine_TiinaS_2723_bw_square_v2_400pxina on ekonomi ja aktivisti. Hänellä on kokemusta yksityiseltä ja julkiselta sektorilta sekä kansalaisyhteiskunnasta  yhteistyön ja vaikuttavuuden rakentamisesta,  markkinoinnista ja viestinnästä sekä kasvu- ja muutosjohtamisesta. Hän on toiminut sekä Suomessa että kansainvälisesti järjestöjen johtotehtävissä, useissa startup-yrityksissä ja liikkeenjohdon konsulttina. Tiina on ollut luomassa useampaa suomalaista yhteiskunnallista ilmiötä ja on innostunut löytämään uusia, tehokkaampia tapoja kytkeä vaikuttavuutta, kestävyyttä ja merkityksellisyyttä liiketoimintaan. linkedin – tiina

Tuula Jokipaltio, tuula@infine.fi, puh +358 40 775 0606

Infine_TuulaJ_2676_bw_square_2Mpix (1)Tuulalla on laaja kokemus henkilöstöjohtamisesta ja strategisesta henkilöstön kehittämisestä johtoryhmätasolla. Hänen ydinosaamiseensa kuuluu tulevaisuuden osaamisten kehittäminen, työnantajakuva, arvoprosessit, johtamisen kehittäminen, uudet työn tekemisen tavat sekä strateginen suunnittelu. Tuula on kehittänyt uutta liiketoimintaa ja tekemisen tapaa teknologiayrityksen sisäisessä startupissa ja hän on vetänyt tulevaisuuden työn määrittelyä, työntekijäkokemuksen kehittämistä ja isojen strategisten kysymyksien ratkaisemista käyttämällä osallistavia menetelmiä. Tuulaa kiinnostaa erityisesti paremman motivaation ja sitoutumisen aikaansaama tuottavuusloikka ja sen myötä kehittyvä uusi liiketoiminta sekä asiakkaiden osallistaminen.  linkedin – tuula