Infine

Infinen perustajatiimillä on pitkä kokemus kannattavan vastuullisuuden rakentamisesta, partneroinnista sekä yhteisluomisesta. Infinellä on osaava kumppaniverkosto sekä teknologian ja digitalisoinnin että vastuullisuuden ja kestävyyden alueilla.

Kantava periaate on, että kehitys lähtee aina ihmisistä ja että aiemmin tehty työ käytetään täysimääräisesti hyväksi. Vastuullisuustyön voi yhdistää tuotekehitykseen ja työntekijöiden sekä asiakkaiden sitouttamiseen kannattavasti.

Tiina Saukko, tiina@infine.fi, puh. +358 40 509 5909

TiInfine_TiinaS_2723_bw_square_v2_400pxinalla on kokemusta yksityiseltä ja julkiselta sektorilta sekä kansalaisyhteiskunnasta vaikuttavuuden rakentamisesta, markkinoinnista ja viestinnästä sekä kasvu- ja muutosjohtamisesta. Hän on toiminut sekä Suomessa että kansainvälisesti järjestöjen johtotehtävissä, useissa startup-yrityksissä ja liikkeenjohdon konsulttina. Tiina on ollut luomassa useampaa suomalaista yhteiskunnallista ilmiötä ja on innostunut löytämään uusia, tehokkaampia tapoja kytkeä vaikuttavuutta, kestävyyttä ja merkityksellisyyttä liiketoimintaan. linkedin – tiina

Tuula Jokipaltio, tuula@infine.fi, puh +358 40 775 0606

Infine_TuulaJ_2676_bw_square_2Mpix (1)Tuulalla on laaja kokemus henkilöstöjohtamisesta ja strategisesta henkilöstön kehittämisestä johtoryhmätasolla. Hänen ydinosaamiseensa kuuluu tulevaisuuden osaamisten kehittäminen, työnantajakuva, arvoprosessit, johtamisen kehittäminen, uudet työn tekemisen tavat sekä strateginen suunnittelu. Tuula on kehittänyt uutta liiketoimintaa ja tekemisen tapaa teknologiayrityksen sisäisessä startupissa ja hän on vetänyt tulevaisuuden työn määrittelyä, työntekijäkokemuksen kehittämistä ja isojen strategisten kysymyksien ratkaisemista käyttämällä osallistavia menetelmiä. Tuulaa kiinnostaa erityisesti paremman motivaation ja sitoutumisen aikaansaama tuottavuusloikka ja sen myötä kehittyvä uusi liiketoiminta sekä asiakkaiden osallistaminen.  linkedin – tuula