Infine mukana kestäviä tekstiilisysteemejä kehittävässä Finix-hankkeessa

Finix on Aalto-yliopiston johtama monitieteinen projekti, jossa yhteiskehitetään Suomeen tekstiilituotannon ja -kulutuksen järjestelmää. Vuonna 2019 käynnistyneen kuusivuotisen hankkeen tarkoitus on edistää kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti. Infinen toimitusjohtaja Tiina Saukko on mukana hankkeen johtoryhmässä.

Finix toimii aktiivisessa yhteistyössä yritysten, toimialajärjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja mediavaikuttajien kanssa, tarjoten tietoa myös päätöstentekijöiden käyttöön. Projektin tavoitteena on tehdä kestävyysvallankumous niin tekstiilien suunnittelusssa ja tuotannossa kuin kulutuksessa ja kierrätyksessäkin.

Vastuullisuusmuotoiluun erikoistuneena asiantuntijayrityksenä Infinen näkökulma hankkeeseen pohjaa muun muassa kuluttajien ilmastonmuutoksesta kokemaan huoleen.

– Yksi roolimme on pohtia esimerkiksi sitä, kuinka projektin puitteissa kehitetyt ratkaisut ja tieto saadaan vietyä kuluttajien ymmärrykseen, kulutustottumusten tasolle. Huoli helpottuu kun huomaa voivansa olla aktiivisesti osa ratkaisua, Saukko kertoo.

Finnish