Miksi läpinäkyvyys ei enää riitä?

Läpinäkyvyys on vastuullisuuden minimivaatimus. Mutta miksi se ei enää yksin riitä? Mitä on tiedettävä? Infinen perustaja Tiina Saukko pohtii blogisarjassaan niin yritysvastuun kulma- kuin kompastuskiviäkin.

Vielä muutama vuosi sitten riitti, että yrityksen sivuilla luki “noudatamme lakeja ja asetuksia”. Sittemmin on lisätty “toimimme läpinäkyvästi”. Näistä ensimmäinen on helppo toteuttaa, koska ammattitaitoinen henkilöstö tuntee lait ja asetukset. Toki tämän voi varmistaa koulutuksella, Code of Conduct -tyyppisillä sopimuksilla sekä riittävillä taustojen tarkistuksilla.

Läpinäkyvyys on vaikeampi asia, koska vastuullisuustietoa on myös liikesalaisuuksien sisällä. Esimerkiksi julkisesti kerrotut toimitusketjut ovat kopioitavissa, mutta toisaalta niistä kertominen toteuttaa läpinäkyvyyden vaatimusta. Julkinen läpinäkyvyys vaatii siis tasapainoilua ja viisautta. Helpompaa se on y-tunnusten maailmassa, jossa tietoa voi ja pitää suojata sopimuksin. 

Muistisääntö: Tieto ei ole valtaa, se on motivaation lähde.

Pidän kuluttajien suuntaan nyrkkisääntönä, että olennaiset tiedot on kerrottava. Varsinkin jos tuotanto sisältää ilmeisiä vastuullisuusriskejä, on kerrottava miten niihin on varauduttu. Olemme nähneet riskituotteiden osalta suuria muutoksia: esimerkiksi kahvia tuskin enää myydään ilman jonkinlaista varmennusta vastuullisuudesta. 

On aivan välttämätöntä, että yritys itse tietää sekä oman toimintansa että sen sopimussuhteiden laajemmat vaikutukset. Tällöin läpinäkyvyyden haasteisiin voi vastata vielä useimmiten ihan tyylikkäästi myös reaktiivisesti. 

Muistisääntö: Läpinäkyvyys edellyttää tietämistä.

Kuluttajaliiketoiminnassa on keskeistä tietää myytävän tuotteen vastuullisuusominaisuudet ja riskit sekä erityisesti ne asiat, joita ei tiedä. Pidemmissä toimitusketjuissa tuntemattomia asioita on aina. Esimerkiksi kuljetusten tai tuotannon energialähteen osalta tietoa ei ole useinkaan myyvällä yrityksellä, etenkään jos se on eri kuin tuotantoa tekevä. Mutta koska näin on lähes kaikilla, se ei juuri tällä hetkellä muodosta merkittävää riskiä yritykselle. 

Rakentamamme vastuullisuuden viitekehys perustuu yritysten ylläpitämään tuotetietoon ja olennaisten vastuullisuusominaisuuksien tuntemiseen.

Me voimme olla iloksi erityisesti yrityksille vastuullisuuden johtamisen alkutaipaleella. Jos kiinnostuit, varaa minulta 30 minuutin aika tästä, etsimme pilottiyrityksiä vastuullisuuden tuotetiedon johtamiseen. 

Tiina Saukko
Kirjoittaja on Infinen perustaja ja toimitusjohtaja, joka on tehnyt yli 20 vuotta töitä tuotevastuullisuuden, vastuullisuusmarkkinoinnin sekä yritysvastuun parissa.

fi

Subscribe to our newsletter

By subscribing to Infine's newsletter, you will also receive Tiina's "Sustainability lessons easily and quickly" articles (in Finnish)