EU:n tuleva Green Claims -direktiivi herättää huolta ja helpotusta vastuullisuus­markkinoinnissa

Yritykset ovat juuri selvinneet GDPR-uudistuksista, kun seuraava työmaa jo odottaa: EU:n tulevaan Green Claims -direktiiviin kaavaillaan tehokkaita sanktioita perusteettomille ympäristöväittämille. Suositus suurimmaksi sanktioksi on jopa vähintään 4 prosenttia yrityksen liikevaihdosta.

Vaikka työmaa voi olla suuri, olemme Infinellä helpottuneita siitä, että perusteettomat ympäristöväittämät saadaan kuriin. Vastuullisuuden merkitystä on jo liian pitkään vesitetty erilaisilla tuote- ja palvelukuvauksilla kuten ”hiilinegatiivinen”, ”ympäristöystävällinen” ja “käsin tehty”. Kevyin perustein esitetyt mainostoimistojen suosimat väittämät vievät uskottavuutta aidosti vastuullisilta tuotteilta.

Uusi direktiivi saattaa johtaa siihen, että osa yrityksistä lopettaa kokonaan vastuullisuusmarkkinoinnin. Voi olla kuitenkin kannattavaa varmistaa, ettei oma yritys päädy tähän joukkoon: kassakoneella tehdyn tutkimuksen mukaan vastuullisuusbrändätyt tuotteet myyvät paremmin ja tuovat enemmän katetta. Liiketoiminnan kannalta vastuullisuusbrändäyksestä luopuminen ei siksi ole järkevää, kunhan vastuullisuusväittämille löytyy perusteet.

Toinen muutos, jonka direktiivi voi aiheuttaa, on kansallisten ympäristömerkkien lakkauttaminen. Tällä hetkellä ainoastaan EU:n Ecolabel saattaa täyttää direktiivin kriteerit. Kun kuluttajille tutuksi tehdyt merkit katoavat, yritysten on yhä paremmin ymmärrettävä omien tuotteidensa vastuullisuus, sekä toisaalta myös se, miten oma tuote vertautuu vastuullisuudessa muihin vastaaviin tuotteisiin. Green Claims -direktiivissä ei ole vielä huomioitu sosiaalisen vastuun väitteitä, mutta ennakoimme, että nekin huomioidaan Green Claims -direktiivissä EU-taksonomian tapaan.

Direktiivin myötä on entistä tärkeämpää, että Suomessa jatketaan vastuullisuustietomalleja tutkivia ja kehittäviä hankkeita, kuten GS1:n Food Data Finland. Vastuullisuusmarkkinointi kaipaa kipeästi standardeja, ohjeita ja selkeyttä sekä lisää osaamista. Nykyisellään Green Claims -direktiivin noudattaminen voi olla vaikeaa, koska selkeitä tapoja pitää vastuullisuusmarkkinointi faktapohjaisena ei vielä ole.

Onneksemme olemme jo viisi vuotta määrätietoisesti kehittäneet tapoja selvittää ja todentaa tuotteiden ja palveluiden vastuullisuutta tieteeseen ja huippuasiantuntijoiden osaamiseen perustuen. Siksi olemme varmoja siitä, että kun Green Claims -direktiivi astuu voimaan, meillä on jo käytössä helppoja ja edullisia tapoja pitää vastuullisuusmarkkinointi faktapohjaisena. Tehdään siis yhdessä töitä sen eteen, että vastuullisuudesta tulee kannattava tapa saavuttaa kilpailuetua. Se on kaikkien etu, eikä vähiten yritysten itsensä.

Jos ette ole vielä ajan tasalla liiketoimintanne vastuullisuudesta, nyt on aika analysoida ja selvittää tuotteiden ja palveluiden tosiasialliset vastuullisuusominaisuudet. Tarjoamme tähän helpon ratkaisun, Infinen vastuullisuusanalyysin. Vastuullisuusanalyysin avulla saat tietoosi tuotteesi vahvuudet ja riskit sekä sosiaalisen että ekologisen vastuullisuuden osa-alueilta, sekä ymmärrystä siitä, mitkä tuotteen vastuullisuuden kannalta olennaisista tiedoista ovat puutteellisia tai puuttuvat kokonaan. Analyysiä voi hyödyntää markkinoinnin lisäksi esimerkiksi tuotannossa, hankinnassa tai liiketoiminnan kehittämisessä kestävämpään suuntaan.

 Sovi tästä tapaaminen, jos tarvitset apua vastuullisuuden johtamisessa, vastuullisuustiedonhallinnassa tai vaikka Green Claims-direktiiviin varautumisessa.

English