Ostavastuullisesti.fi – verkkosivusto vastuulliselle kuluttajalle

Vuosi: 2020

Ostavastuullisesti.fi on Infinen 23.11.2020 lanseeraama vastuulliseen kuluttamiseen keskittyvä palvelu, josta saa tukea, apua ja tärppejä kestävien valintojen tekemiseen. Sivustolle on koottu vastuullisia tuotteita ja palveluita, joiden avulla kuluttajan on helppo tehdä kestävämpiä ostopäätöksiä. Sivuston tavoitteena on koota yhteen ihmiset, jotka haluavat elää kestävämmin sekä yritykset, joilla on vastuullisesti tuotettuja tuotteita tai palveluita.

Tiedämme, että maailman kantokyky ei siedä kulutusta nykyisellään. Sivuston olemassaolon ytimessä on ymmärrys siitä, ettei kulutus tule loppumaan, mutta kestävämpien valintojen tekeminen on kuluttajalle hankalaa. Ostavastuullisesti.fi -sivusto ratkaisee ongelman tarjoamalla positiivisella otteella tietoa ja tuotevalikoiman, jonka joukosta kuluttaja voi helposti valita vastuullisia vaihtoehtoja. Luotettavalle ja selkeälle palvelulle on tarvetta – Sitran Resurssiviisas kansalainen -tutkimuksen (2019) mukaan kestävä elämä on tärkeää 78 % kuluttajista.

Asiantuntijoiden valitsemia keinoja kestävään elämään

Vastuulliset tuotteet ja palvelut on vaikea määritellä, sillä vastuullisuus ei ole yksioikoinen ominaisuus. Kuluttajien on haastavaa kahlata läpi viherpesun ja vertailla keskenään erilaisia kestävyyteen liittyviä haasteita. Markkinointiviestintään ei voi sokeasti luottaa – esimerkiksi vastuulliseksi mainostetun tuotteen arvoketju voi sisältää linkkejä, jotka eivät kestäisi päivänvaloa. Juuri näiden kysymysten ja ostopäätösten helpottamiseksi kaikki sivustolle tulevat tuotteet ja palvelut hyväksyy itsenäinen Vastuullisuuspaneeli.

Vastuullisuuspaneelissa on viisi suomalaista eturivin asiantuntijaa: professori Minna Halme (Aalto-yliopisto), professori Jyri Seppälä (Suomen Ympäristökeskus, Kansallinen Ilmastopaneeli), tohtorikandidaatti Antti Majava (BIOS-tutkimusyksikkö), opetusneuvos Anne Liimatainen (Opetushallitus) sekä Kestävä arki -projektin vetäjä Markus Terho (Sitra). Tuote- ja palveluvalikoima perustuu riippumattoman Vastuullisuuspaneelin tekemään kuratointiin. Kuratointiprosessin ansiosta kuluttajan ei tarvitse olla itse asiantuntija, vaan Ostavastuullisesti.fi -sivustolla käydessään hän voi luottaa siihen, että siellä esitellyt kestävämmät valinnat ovat aidosti vaikuttavia.

Vastuullisten kuluttajien yhteisö

Yksi sivuston missioista on vaikuttaa myös laajemmin yhteiskuntaan, jonka vuoksi sivustolla on käynnistetty kestävämpään kuluttamiseen kannustava kampanja. Kampanjan ideana on kerätä kuluttajilta lupaus pyrkimyksestä ostaa vastuullisesti aina kun se on mahdollista. Kampanjan tavoitteena on kerätä 192 500 lupausta eli 3,5 % Suomen väestöstä – tutkimuksen mukaan tämä määrä riittää pysyvän muutoksen aikaansaamiseen. Tavoitteena on luoda uusi vastuullisen kuluttamisen markkina ja vaikuttaa niin kuluttajien arkeen helpottavana toimijana kuin myös yritysten ja yhteiskunnallisten toimijoiden arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Kun ostamme vastuullisesti, vastuullinen valikoima kasvaa.

Yritykset ja kumppanit

Ostavastuullisesti.fi-sivustolla esitellään vain Vastuullisuuspaneelin kuratoinnin läpäisseitä tuotteita ja palveluita. Yritykset voivat hakea sivustolle yksittäisellä tuotteella tai tuotesarjalla, palvelulla tai ratkaisulla. Osana sivuston vastuullista valikoimaa yritys saa näkyvyyttä ja luotettavuutta riippumattomalla alustalla, johon kuluttajat voivat luottaa. Ostavastuullisesti.fi tarjoaa tuotepaikkojen lisäksi myös vastuullisuuteen liittyvää sisältöyhteistyötä kuratoinnista läpipäässeille toimijoille.
Tutustu mukana oleviin yrityksiin >

Sivustolla on jo yli 200 vastuullista tuotetta ja palvelua, ja toiminnassa on mukana vaikuttavia yhteistyökumppaneita, mukaan lukien Sitra, UN Global Compact, Keskuskauppakamari, Aalto-yliopiston Finix-projekti, Perho Liiketalousopisto sekä Suomen Tekstiili&Muoti. Yhteistyössä JCDecauxin kanssa Ostavastuullisesti.fi tavoittaa kuluttajat online-ympäristön lisäksi katukuvassa valtakunnallisten ulkomainoskampanjoiden avulla. Sosiaalisen median kampanjoiden ja kaupallisen yhteistyön kautta Ostavastuullisesti.fi-sivusto levittää kestävän valikoiman ja niitä tarjoavien yritysten tunnettuutta myös sivuston kanavien ulkopuolelle.

Sivusto on lyhyessä ajassa vakiinnuttanut käyttäjäkuntansa ja osoittautunut kaivatuksi palveluksi, joka tekee monitahoista aihepiiriä ymmärrettävämmäksi ja helpommaksi kohderyhmälleen. Kuluttajilta saaduissa palautteissa korostuu jatkuvasti tarve saada tukea kestävämpien valintojen tekemiseen. Kun kuluttajien on helppo löytää houkuttelevia ja kestäviä ratkaisuja jokapäiväisiin tarpeisiin, kulutus siirtyy kohti kestäviä tuotteita ja palveluja. Sen myötä kestävien tuotteiden ja palvelujen kokonaismarkkinat kasvavat.

English