Suomen vastuullisin tuote -kilpailu kirittää yritysten kilpailukykyä

Lokakuussa valitaan ensimmäistä kertaa Suomen vastuullisin tuote. Kilpailu tuo keskusteluun vastuullisuuden määrittelyn haasteet sekä auttaa yrityksiä valmistamaan tuotteita vastuullisemmin ja helpottaa kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja. Kilpailuun ilmoitetut kuluttajatuotteet tai -palvelut arvioidaan kokonaisvaltaisen vastuullisuusarvioinnin perusteella. Arvioinnin tekee riippumaton, johtavista asiantuntijoista koostuva Vastuullisuuspaneeli.

Tutkimusten mukaan suuri osa kuluttajista on valmis muuttamaan ostokäyttäytymistään vähentääkseen kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. Yritysten vastuullinen liiketoiminta ja kuluttajien tekemät valinnat yhdessä ovatkin nopein tapa ratkaista globaali kestävyyskriisi.  Yritykset ovat merkittäviä toimijoita kestävien arvojen ja toimintatapojen edistäjinä yhteiskunnassa, mutta vastuullisesti vaikuttavien tekojen määrittely on vaikeaselkoista. Siksi Suomen vastuullisin tuote -kilpailu vie vastuullisuuden määrittelyn sen tärkeimmälle alueelle eli yrityksen valmistamien tuotteiden tasolle.

“Yleisesti yrityksillä on tahtoa toimia kestävästi, mutta vastuullisuuden yksinkertaistaminen johtaa pahimmillaan tahattomaankin viherpesuun. Kilpailu helpottaa myös kuluttajia tekemään vastuullisia ostopäätöksiä”, toteaa Infinen toimitusjohtaja Tiina Saukko.

“Tuotteiden kokonaisvastuullisuuden määrittely on vasta alussa kansainvälisestikin. Nyt on tärkeää yhdistää poikkitieteellisesti osaamista sekä arvioida vastuullisuuden kannalta oleellisia faktoja”, sanoo Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme ja jatkaa: “Arvioinnissa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti tuotteen tai palvelun vastuullisuusominaisuuksia. Siinä otetaan huomioon muun muassa ilmastonmuutos, ympäristöjalanjälki, ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, kotimaisuusaste ja lähituotanto sekä liiketoimintaetiikka. Lisäksi tuote suhteutetaan markkinalla olevaan tarjontaan.”

”Nyt on tärkeää yhdistää poikkitieteellisesti osaamista sekä arvioida vastuullisuuden kannalta oleellisia faktoja”

Minna Halme

Suomen vastuullisimman tuotteen valitsee paneeli, johon Halmeen lisäksi kuuluu Suomen Ympäristökeskuksen kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja, professori Jyri Seppälä, Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani ja soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen, BIOS-tutkimusyksikön tutkija Antti Majava, Opetushallituksen Ilmastovastuukoulutuksesta vastaava opetusneuvos Anne Liimatainen ja Sitran Kestävä arki -projektin johtaja Markus Terho. Asiantuntijapaneelin arviointia tukee Infinen tekemä vastuullisuusarviointi.

Lisätiedot:

Infinen toimitusjohtaja
Tiina Saukko
+358 40 509 5909
tiina@infine.fi

Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori
Minna Halme
+358 40 972 8606
minna.halme@aalto.fi

Suomen vastuullisin tuote -kilpailua tukee JCDecaux Finland.

Viestintä tehty yhteistyössä Brunnen Communicationsin kanssa. 


Hae mukaan kilpailuun 15.9. mennessä

en_GB

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeessä saan lisäksi myös Tiina Saukon ”Vastuullisuusoppeja helposti ja nopeasti” -kirjoitukset.