Muutosteoria vastuullisuudesta

Ihmisten huoli maailman tulevaisuudesta kasvaa. Kestävän kehityksen mukaiset elämänvalinnat, vastuulliset liiketoimintatavat ja ostopäätökset ovat helppoja ja tehokkaita tapoja vaikuttaa. Useimmissa tapauksissa kestävää kehitystä tukevien tuotteiden tai ratkaisujen käyttöönotto ei ole vaikeampaa tai vähemmän arvoa tuottavaa kuin vanhojen, kestämättömien vaihtoehtojen.

Uskomme, että yrityksillä tulee olemaan merkittävin rooli kestävien arvojen ja toimintatapojen edistäjinä yhteiskunnassa, mutta vastuullisuuden on perustuttava aidosti vaikuttaville teoille.

Yhteistyössä johtavien vastuullisuusasiantuntijoiden ja -ammattilaisten kanssa varmistamme, että kaikki toimemme – olivat ne sitten vastuullisuusmuotoilua, tuotekehitystä, valikoiman päivitystä, viestintää, mediatuotantoja tai markkinointia – perustuvat tutkittuun tietoon.

Vastuullinen kulutus muuttaa tulevaisuuden

57 % prosenttia ihmisistä on valmiita muuttamaan ostokäyttäytymistään vähentääkseen negatiivista vaikutusta ympäristöön ja 77 % heistä kokee vastuullisuuden itselleen tärkeäksi.

*BM Institute for Business Value & National Retail Federation, 2020, N= 18,980 kuluttajaa 28 maassa

Kun ihmisillä on kyky ja välineet kestävään elämäntapaan ja vastuulliseen ostamiseen…
…ja yritykset, jotka toimivat todennetusti vastuullisesti, voittavat markkinalla…
…planeettamme pystyy ylläpitämään 10 miljardin ihmisen kulutuksen.

Vastuullisuuspaneeli

Asiantuntijoista koostuva riippumaton vastuullisuuspaneeli kuratoi tuotteet, jotka tulevat Ostavastuullisesti.fi -portaaliin.
Kuratointi on paneelin tekemä ketterä ja nopea arvio tuotteen tai palvelun vastuullisuusominaisuuksista, jossa arvioidaan lisäksi, onko kuratoitava tuote kestävämpi valinta suhteessa verrokkituotteisiin. Vastuullisuuspaneeli huomioi arvioinnissaan seuraavat seikat: ilmastonmuutoksen torjunta, ympäristöjalanjäljen vähentäminen, työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen, ihmisoikeuksien toteutuminen, hyvän liiketoimintaetiikan noudattaminen ja kotimaisuus tai lähituotanto. Vastuullisuusarvioinnit perustuvat yritysten antamaan tai julkisista lähteistä saatavilla olevaan tietoon.


Minna Halme

Minna Halme (KTT) on vastuulliseen liiketoimintaan erikoistunut johtamisen professori Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Aalto yliopiston kestävän kehityksen keskuksen, Aalto Sustainability Hubin johtaja. Hän on työskennellyt vastuullisen liiketoiminnan parissa vuodesta 1990 Suomessa, Ruotsissa Lundin yliopiston Kansainvälisessä Ympäristötalouden Instituutissa ja Yhdysvalloissa Georgetownin yliopistossa. Hänen tutkimusalueitaan ovat vastuullinen liiketoiminta, ekologista ja sosiaalista kestävää kehitystä edistävät liiketoiminnan innovaatiot ja yritysvastuun yhteiskunnalliset vaikutukset.

Jyri seppälä

Jyri Seppälä (TkT, professori) on Suomen Ympäristökeskuksen kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja. Hän on tehnyt tieteellisen työnsä tuotteiden ja palveluiden elinkaariarviointien parissa, erilaisia tuotanto- ja kulutussektorien ilmasto- ja kestävyystarkasteluja johtaen. Seppälä on ollut lukuisten laajojen hankkeiden vastuullinen johtaja ja osallistunut erilaisiin lainsäädännön valmistelua tai toimeenpanoa tukeviin työryhmiin sekä tuottanut näihin tarvittavaa tausta-aineistoa. Hän on myös Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen vastuullinen johtaja.

Mikko Mönkkönen

Mikko Mönkkönen (FT, professori) on soveltavan ekologian professori ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Jyväskylän yliopistossa. Hänen erityinen kiinnostuksen kohde ja tutkimusala on luonnonvarojen käytön kestävyys. Mönkkönen johtaa myös kansainvälistä monitieteistä tutkimusryhmää Boreal Ecosystems Research Group (BERG), jonka tavoitteena on tunnistaa luontoympäristön ekologisia, taloudellisia ja toiminnallisia arvot paremman suunnittelun ja päätöksenteon edistämiseksi.

Antti Majava

Antti Majava (KuM, tohtorikandidaatti) työskentelee ympäristö- ja resurssikriisien vaikutuksia tutkivassa BIOS -tutkimusyksikössä ja valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston monitieteisen  ympäristötutkimuksen tohtoriohjelmassa. Hän on valmistunut Kuvataideakatemiasta 2008 ja on yksi ekologisia kysymyksiä sekä tieteen ja taiteen näkökulmia yhdistävän Mustarinda-seuran perustajajäsenistä. Majava on työskennellyt yli 15 vuoden ajan asiantuntijana energia- ja metsäsektoreilla. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat uusien luontosuhteiden rakentuminen, metsien monimuotoisuuden vaaliminen, kokeilevat energian tuotannon muodot ja kulttuurinen muutos kohti kulutusyhteiskunnan jälkeistä aikakautta.

Markus Terho

Markus Terho (DI, projektijohtaja) on työskennellyt kestävän kehityksen alan johtavissa tehtävissä jo vuosikymmenten ajan. Sitran Kestävä arki -projektin vetäjänä hän innostaa suomalaisia tekemään kestäviä valintoja arjessaan sekä auttaa kestäviä kuluttajatuotteita ja -palveluita kehittäneitä yrityksiä kasvamaan erilaisten kokeilujen kautta. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri.

English