Vastuullisuustieto ja terve järki

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Infinen perustaja Tiina Saukko avaa blogisarjassaan niin yritysvastuun kulma- kuin kompastuskiviäkin. Tällä kertaa pohdinnassa ovat liiketoiminnan resurssit sekä relevantti vastuullisuustieto.

***

Arvonsa tuntevat yritykset haluavat olla enemmän kuin “noudatamme lakeja ja asetuksia” sekä “toimimme läpinäkyvästi”. Näistä parantaminen vaatii vastuullisuustiedolla johtamista. 

Vastuullisuustieto ja -vaikutukset voidaan jakaa viiteen osaan: sosiaaliseen, ympäristölliseen, ilmastoon, hyvään hallintoon sekä taloudelliseen kestävyyteen. 

Relevantti vastuullisuustieto johdetaan yrityksen varsinaisesta liiketoiminnasta eli käytännössä myytävien tuotteiden tuotantoprosessista, alkuperästä ja raaka-aineista sekä logistiikasta. Vaikka esimerkiksi kompensointi, lahjoitukset ja yhteiskunnallinen aktiivisuus ovat tärkeitä, ne eivät ole vastuullisuuden kovaa ydintä.

Laajimmillaan vastuu ulottuu myös sopimussuhteiden ulkopuolisiin vaikutuksiin. Esimerkiksi itse liikeideaa voi arvioida: pikamuoti liiketoiminta-alueena ei ole vastuullista, vaikka sen tuotannon tekisi kuinka vastuullisesti. Jos vain yhdellä esimerkillä perustelee, niin muotiteollisuus tuottaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin kansainvälinen lentoliikenne ja meriliikenne yhteensä.

 

Vastuullisuustieto ja hyvä yrityskansalaisuus

 

Tietenkin myös yrityksen oikeushenkilönä tulee olla kunnossa, tätä tarkastellaan tyypillisesti samoin kuin esimerkiksi due diligenceä tehdessä. Vastuullisuudessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, onko yrityksellä voimassaolevat ja vastuullisuuden osa-alueet huomioivat sopimukset sekä ohjeistukset suhteessa työntekijöihin ja alihankkijoihin. Melko usein näkee “rasti ruutuun” -tyyppisiä ESG-arvioita: löytyykö HR-käsikirja, entä Code of Conduct? Ilman laadullista tarkastelua pidän näitä arvioita melko merkityksettöminä.

Toki verojen maksaminen ja muut “yrityskansalaisen” velvollisuudet on hoidettava lain ja länsimaisten moraalioppien mukaan. Myös markkinoinnin ja viestinnän paikkansapitävyys on vastuullisuutta. Tiivistetyssä viestinnässä paljon jää aina sanomatta, joten markkinointiväitteiden on perustuttava paitsi tosiasiallisille, myös relevanteille vastuullisuusominaisuuksille.

Vastuullisuus on tervettä järkeä käyttävälle helppoa – hereillä oleva ihminen tietää kyllä mikä on oikein. Vastuullisuudessa syy- ja seurassuhteiden ymmärtäminen on keskeistä. Pelkästään jatkuvuuden tajulla ja kokonaisuuksien hahmottamisella pääsee jo pitkälle, sillä liiketoimintapäätösten vaikutukset ovat lopulta systeemisiä.  

 

Tiina Saukko
Kirjoittaja on Infinen perustaja ja toimitusjohtaja, joka on tehnyt yli 20 vuotta töitä tuotevastuullisuuden, vastuullisuusmarkkinoinnin sekä yritysvastuun parissa.

 

****

Kuinka vastuullisesta liike-ideasta tulee todellisuutta? Voit kuunnella nuorten yrittäjien itsensä kertomana aiheesta lisää meidän Kestävä Elämä -podcastista. Jaksot ovat myös Opetushallituksen toisen asteen oppimateriaalina, joten niihin liittyviä tehtäviä voi testata vaikka omassa perheessä – kaikki materiaalit ovat vapaassa käytössä täällä

Jos pidit kuulemastasi ja yrityksesi haluaa tuottaa kanssamme uuden jakson, niin olkaa yhteydessä minuun

en_GB

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeessä saan lisäksi myös Tiina Saukon ”Vastuullisuusoppeja helposti ja nopeasti” -kirjoitukset.